Замовлення доставки та бронь столів:

+ 38 (048) 7 107 107

Час роботи доставки:

с 10:00 до 21:30 щодня

Публічна угода (оферта)

Публічна угода
(оферта з продажу товарів та надання послуг)

Цей Договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній угоді з умовами цього Договору Покупець приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару.

Даний Договір є угодою між ТОВ «Ювас ЛТД» (інтернет-магазин «bento.com.ua»), що називається далі за текстом «Продавець», та будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою – користувачем послуг інтернет-магазину Продавця , іменованого далі за текстом «Покупець» (далі за текстом «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»), згідно з яким Продавець за допомогою Публічної оферти пропонує Покупцеві продати Товар і надати супутні послуги дистанційним способом через відповідний Веб-сайт Продавця.

Умови цього Договору регулюють взаємини Продавця та Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року №1023-XII, Законом України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року №675-VIII, в редакції від 23. 2017, Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року №185 (зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за №628/7949), в редакції від. чинного законодавства України.

Ця угода має характер Публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ТЕРМІНОЛОГІЯ:

Акцепт – підтвердження Покупцем угоди, представленої на Веб-сайті Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів та їх вартість.

Веб-сайт – сайт Продавця, розміщений у мережі інтернет за URL-адресою: www.bento.com.ua.

Замовлення – оформлена Покупцем належним чином електронна форма заявки на придбання окремих позицій з асортиментного переліку, загальна вартість всього обраного Покупцем Товару, сам Товар, який обрав Покупець для придбання та доставки, а також інформація про Покупця (дані, що надають можливість ідентифікувати Покупця, адресу доставки, інші контактні дані та примітки).

Кур'єрська доставка – послуга доставки Товару від Продавця до Покупця у заявлений термін.

Оператор call-центру – представник Продавця, який приймає Замовлення.

Покупець – фізична чи юридична особа, яка набула договірних відносин з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

Продавець - компанія, що реалізує Товар, представлений на Веб-сайті.

Публічна оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на певних умовах, зазначених у Договорі.

Товар – продукти харчування, страви та напої, що пропонуються до продажу відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті, що реалізуються Покупцю з доставкою.

Треті особи – особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Цей Договір містить Публічну оферту Продавця (відповідно до статей 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України), а також усі істотні умови організації купівлі-продажу Товару дистанційним способом через відповідний Веб-сайт.
 2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов даного публічного Договору є факт натискання на Веб-сайті посилань «Оформити замовлення», «Розмістити замовлення» або «Купити в 1 клік» та оплати Замовлення у розмірі 100% на умовах цього Договору. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Покупця на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 3. Публічна оферта також прийнята під час реєстрації Покупця на Веб-сайті.
 4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити купівлю наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю Товару.
 5. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом Акцепту.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
  1. Цей Договір регулює купівлю-продаж на Веб-сайті, у тому числі:
   1. Добровільний вибір Покупцем Товару на Веб-сайті;
   2. Самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Веб-сайті;
   3. Оплату Покупцем Замовлення, оформленого на Веб-сайті;
   4. Передачу у власність Покупцю Товару, перелік якого зазначено у підтвердженому Продавцем Замовленні Покупця.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
  1. Відповідно до умов цього Договору Продавець зобов'язується передати Товар, який відповідає Замовленню Покупця у заявлений термін, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити за нього певну грошову суму.
  2. Покупець зобов'язаний:
   1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись із змістом цього Договору, а також умовами оплати та доставки на Веб-сайті;
   2. Ознайомитись з інформацією про Товар, що розміщена на Веб-сайті;
   3. Самостійно оформити замовлення на веб-сайті;
   4. Своєчасно сплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору;
   5. При отриманні Товару в Кур'єрській доставці переконатися в його цілісності та відповідності Замовленню шляхом огляду вмісту упаковки та Товару. У разі пошкодження та/або невідповідності Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати співробітник Кур'єрської доставки.
  3. Продавець має право:
   1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору;
   2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання;
   3. В односторонньому порядку та на свій розсуд вносити зміни до розміщеної на Веб-сайті інформації;
   4. Залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;
   5. Змінювати термін доставки Товару, який замовив Покупець, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцю.
   6. Не відповідати за неналежне використання замовленого Покупцем Товару.                                                         4.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.
    1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом додавання Товару до вкладки «Кошик» та заповнює дані у відповідній формі Замовлення, вказує форму оплати та вибирає опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» або усно в телефонному режимі за номерами телефону, зазначеними на Веб-сайті, попередньо ознайомившись із Правилами оформлення Замовлення.
     4. Покупець може одержати Товар за допомогою доставки або забрати Товар самостійно.
     4.Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання якщо:                                                        1.Покупець завершив дії щодо оформлення Замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «Надіслати», Оператор call-центру в телефонному режимі зв'язався з Покупцем для підтвердження Замовлення та повідомив Покупцю про те, що Замовлення було прийнято.                                                                                                                              2.Покупець оформив Замовлення Товару в телефонному режимі через call-центр та його Оператор підтвердив Покупцеві інформацію про те, що Замовлення прийнято до виконання.                                                                         3.У разі, якщо Оператор call-центру не підтвердить Покупцю про прийняття Замовлення в роботу, або Покупець відмовляється від оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню.

 

 1. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА ОПЛАТУ ТОВАРУ.
  1. Повна вартість Товару вказується на Веб-сайті Продавця.
  2. Продавець може надати Покупцеві інформацію, пов'язану з Товаром, оформленням та виконанням Замовлення.
  3. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовленого Покупцем Товару.
  4. Ціна товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.
  5. Оплата Товару здійснюється Покупцем готівкою або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця – при отриманні Замовлення або шляхом передоплати у сумі, що відповідає ціні Замовлення. Передплата Замовлення у повному обсязі здійснюється, якщо загальна сума Замовлення перевищує 1000,00 грн. (одну тисячу грн. 00 коп.).
  6. Продавец вправе предоставлять скидки на Товар и устанавливать программу бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия их начисления указываются на Веб-сайте и могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке.
  7. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про Товар (виробником якого він сам не є), а інформація про цей Товар надана його виробником.
  8. Продавець забезпечує наявність Товару, зазначеного на Веб-сайті, але за відсутності Товару, Продавець може виключити його із Замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.
  9. У разі введення податків та зборів, які не включаються до вартості Товару (робіт, послуг) та підлягають сплаті Покупцем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до Замовлення та підлягають сплаті Покупцем разом із вартістю замовленого Товару.
 2. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.
  1. Самостійний паркан (вивіз) Товару здійснюється Покупцем з місця видачі Замовлення, вказаного Покупцем під час його оформлення.
  2. Доставка Замовлення за допомогою Кур'єрської доставки здійснюється за погодженням з Покупцем та за вказаною ним під час оформлення Замовлення адресою.
  3. Режим роботи Продавця та час доставки вказано на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінений Продавцем у односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або обставини непереборної сили.
  4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару немає, і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
  5. Райони доставки по місту обмежені, детальна інформація про територію доставки вказана на Веб-сайті в розділі «Оплата та доставка».
 3. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ.
  1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного паркану (вивезення) або скористатися послугами Кур'єрської доставки.
  2. Доставка товару Покупцеві відбувається після надходження від Покупця 100% оплати за виставленим рахунком.
  3. Оплата вартості доставки здійснюється згідно з умовами, зазначеними на Веб-сайті.
  4. При замовленні великих партій Товару терміни доставки узгоджуються окремо у кожному конкретному випадку.
 4. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ.
  1. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за якістю на таких умовах:
   1. Товар для обміну наданий Продавцю в день покупки протягом не більше ніж 1 (однієї) години від моменту доставки або самостійного забору (вивезення);
   2. Товар може бути замінений лише у разі його повернення;
   3. Товар може бути замінений при пред'явленні Покупцем розрахункового документа, виданого Покупцю разом із проданим Товаром.
  2. Вимоги пункту 8.1. Договори не поширюються на Товар, який відповідно до Додатка №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» віднесений до Переліку товарів належної якості, які не підлягають обміну (поверненню) ).
  3. Якщо Товар не відповідає умовам, визначеним підпунктами 8.1.1.–8.1.3. Договору, Продавець має право відмовити в обміні Товару.
  4. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-який інший Товар з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості, або розірвати Договір та отримати назад гроші у розмірі вартості Поверненого Товару.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
  2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання придбаного ним Товару.
  3. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує під час оформлення Замовлення Товару.
  4. У разі обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачати та запобігти розумним заходам.
  5. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна у телефонному режимі або письмово електронною поштою повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.
  6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
  7. Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
  8. У разі, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 6. КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ.
  1. Оформляючи Замовлення Товару, Покупець дає свою згоду Продавцю на збирання та обробку (накопичення, зберігання, адаптацію, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення) зазначених ним персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI. Доступ до персональних даних Покупця мають лише ті особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого Замовлення за винятком випадків та в межах, передбачених чинним законодавством України.
  2. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  3. Власним Акцептом Договору або реєстрацією на сайті «bento.com.ua» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних Даного Продавця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати постійне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потребою). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу інших осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних, пов'язаних у тому числі Третім особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит до компетентного державного органу). У базі даних Продавця зберігання даних здійснюється з наступною метою: дані, що стають відомими Продавцю можуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання Товару, отримання інформації про Замовлення, передачі телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер.
  4. Покупець при оформленні Замовлення зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в обсязі, який необхідний для придбання Товару та надання послуг. Надання неточної інформації або надання такої інформації на вимогу Продавця може бути приводом для відмови у продажу Товару.
  5. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті у загальнодоступній формі.
  6. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо попередивши Покупця про таку фіксацію. Продавець гарантує недопущення спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупця іншими особами, які не мають відношення до виконання Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
  7. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Покупця за його згодою. Покупець має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши листову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
  8. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Веб-сайт використовує інформацію про Покупця виключно з метою функціонування Веб-сайту (надсилання повідомлень Покупцю про виконання Замовлення, надсилання рекламних повідомлень тощо).                                                                                                                                                 11.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.                                                                                                                                               11.Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Веб-сайті, є власністю Продавця.
 7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. Цей Договір набуває чинності для Покупця з дня оформлення ним Замовлення або реєстрації на Веб-сайті «bento.com.ua» та діє до виконання Сторонами всіх умов Договору.
  2. Оплата Покупцем оформленого на Веб-сайті Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Публічного Договору (Публічною офертою Продавця) та є датою укладання договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем.
  3. Веб-сайт може тимчасово призупинити роботу через проведення профілактичних або технічних робіт.
  4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни контенту, цін та складу страв на свій розсуд, попередньо повідомляючи про це Покупця.
  5. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.
  6. Ця версія Публічного Договору є поточною.
  7. Веб-сайт створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
  8. Використання ресурсу Веб-сайту для перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.